Off Road

Competitiile OFFROAD reprezinta concursuri automobilistice de orientare in teren accidentat, care constau in parcurgerea de catre echipaje  a unor secvente de traseu si a unor probe superspeciale cu autovehicule care respecta regulamentul forului de specialitate, Federatia Romana de Automobilism Sportiv (FRAS).

Secventele de traseu sunt identificate de catre concurenti fie cu ajutorul carnetelor de traseu (Roadbook-uri), fie al trackurilor GPS, fie al reperelor GPS, iar probele superspeciale prin marcaje specifice. Roadbook-urile, trackurile GPS sau reperele GPS precum si toate marcajele sunt asigurate, furnizate si pregatite de catre organizator.

Clasamentul se stabileste pe baza timpilor realizati si a penalizarilor acumulate. Castiga echipajul care a acumulat cele mai mic putin puncte  timp, penalizari, sau, dupa caz, cel mai scurt parcurs intre reperele de start, repectiv sosire.

Glosar

Etapa de Campionat National ( CN )

Competitie sportiva auto offroad, desfasurata pe parcursul a doua/trei zile, in care participantii puncteaza pentru clasamentul Campionatului National de Ofroad la sectiunile Trophy si Trial.

Trophy

Competitie sportiva auto compusa din doua stagii de traseu si eventuale probe speciale

Echipaj

Grup format din Pilot si Copilot, ambii detinatori de licente de sportivi eliberate de catre FRAS, valabile pentru etapa de Campionat National ( CN ) de Off Road la care se inscriu impreuna cu autovehiculul.

Roadbook

Caiet de navigatie in care este descris traseul ce trebuie parcurs de catre concurenti, printr-o insiruire logica de semne conventionale sau repere insotite de distante partiale, distanta totala si, daca este cazul, de observatii inscrise de organizatorul etapei de CN in conformitate cu prezentul Regulament. Semnele conventionale folosite, dupa caz, vor fi explicitate intr-o legenda pozitionata inaintea pictogramelor de traseu ( vezi Anexa E ).

Prima pagina a Roadbook-ului va contine urmatoarele informatii: numar de concurs, ora de start, ora de sosire, numar GPS si TM.

La sfarsit, Roadbook-ul va contine o fisa de arbitraj.

Pictogramele care reprezinta pozitiile din roadbook vor contine obligatoriu figurat punctul de resetare al aparatului de masura (tripmaster) pentru fiecare pozitie.

Track de Confirmare

Este track-ul pus la dispozitia concurentilor de catre organizator pe un dispozitiv GPS si care reprezinta traseul care trebuie parcurs intr-o zi de concurs. Aparatul GPS cu Track-ul de confirmare este dat echipajului la START si va fi restituit organizatorului, impreuna cu Roadbook-ul, la SOSIRE.

Stagiu de Traseu (zi de concurs)

Proba sportiva  in cadrul unei etape de CN constand in parcurgerea, contra cronometru, a uneia sau mai multor secvente de traseu care, impreuna, reprezinta distanta marcata de catre organizator pe Roadbook, pe track sau alte repere, delimitata prin START si SOSIRE.

Secventa de Traseu

Portiune dintr-un stagiu de traseu, delimitata de timpi de START si SOSIRE, care nu cuprinde Probe Speciale sau Tronsoane de legatura si care se parcurge de catre concurenti/echipaje pe baza indicatiilor din roadbook.

Proba Speciala

Proba sportiva in cadrul unei etape de CN, constand in parcurgerea, contra cronometru, unei portiuni de teren delimitata prin banda si/sau jaloane si/sau porti, sau marcata de catre organizator, dupa caz, pe Roadbook, delimitata prin START si SOSIRE, avand un grad de dificultate mai ridicat decat Secventa de Traseu.

Proba Superspeciala – TRIAL

Proba sportiva in cadrul unei etape de CN, constand in parcurgerea, contra cronometru, a unei portiuni de teren delimitata prin banda si/sau jaloane si/sau porti, avand un grad de dificultate mai ridicat decat Proba Speciala, delimitata prin START si SOSIRE.

Timp Maxim (TM)

Timpul maxim alocat de organizator pentru parcurgerea fiecareia dintre probele sportive din cadrul etapei de CN. TM se poate modifica in conditiile prezentului Regulament.

Check Point (CP)

Punct/e de control stabilit pe parcursul unei etape de CN si care indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament. Prin CP se verifica trecerea echipajelor prin acel punct al probei sportive respective.

Poarta

Punct de trecere marginit de jaloane sau de elemente marcate care indica prezenta unui obstacol ce trebuie parcurs obligatoriu de catre echipaj. Poarta poate fi amplasata in cadrul Traseului, Probei Speciale sau Probei Superspeciale Trial. Poarta este fie marcata in Roadbook, fie marcata fizic in traseu, fie indicata de arbitru.

Ajutor din Afara

Orice ajutor fizic, mecanic, tehnic sau logistic primit de catre echipajul aflat  intr-un un Stagiu de Traseu, proba speciala a etapei sau proba de Trial , ajutor venit din partea unor concurenti aflati la acel moment in afara competitiei, a organizatorului, arbitrilor, spectatorilor, echipei de asistenta tehnica sau oricarei alte persoane neimplicate in proba sportiva respectiva la momentul acordarii respectivului ajutor.

Asistenta Tehnica 

Orice ajutor fizic, mecanic, tehnic sau logistic primit de catre echipaj din partea echipei tehnice a acestuia, formata din persoane diferite de pilot si copilot, acordat in conditiile prezentului Regulament.

Abandon

Situatia in care se afla un echipaj care nu mai poate continua traseul catre/pana la punctul de sosire fara ajutor din afara (remorcare, impingere, etc), sau care nu mai doreste continuarea traseului.

Descalificare

Excluderea unui echipaj din competitie pentru unul din motívele mentionate in prezentul Regulament. Echipajul aflat in aceasta situatie nu este inclus in clasamentul competitiei respective.

Comisia Sportiva (a unei competitii off-road)

Comisia alcatuita din Directorul de concurs, Directorul/Directorii de traseu, Seful echipei de arbitri oficiali CNOR delegati, Observatorul oficial CNOR (fara drept de vot), alti arbitrii invitati dupa caz, care decide in situatii specificate in prezentul regulament.

Comisar Tehnic (a unei competitii off-road)

Membru al Comisiei Tehnice din cadrul CNOR care impreuna cu comisia sportiva solutioneaza contestatiile de natura tehnica din cadrul unei competitii CN. La inspectia tehnica, comisarul tehnic face inspectia tehnica vizuala.

Arbitrii Oficiali CNOR

Persoane fizice legitimate de FRAS, delegate de CNOR in principal pentru monitorizarea competitiei in vederea calcularii punctajelor si alcatuirii clasamentului competitiei etapa a CN, dar si pentru alte indatoriri prevazute in prezentul regulament.

Arbitrii de Traseu

Persoane fizice desemnate de organizator pentru a urmari desfasurarea competitiei in diferite puncte de pe traseu, cu indatoriri tehnice (parc tehnic, notare timpi de parcurgere, incalcare reguli de catre concurenti, notare ora start/sosire probe, observatii in roadbook, indrumare concurenti, monitorizare GPS etc) si indatoriri de asigurare a sigurantei in traseu (in special pentru spectatori).